Windsnelheid

Links in de windweergave wordt de huidige windsnelheid in m/s getoond maar ook grafisch met een wijzer. Daarnaast wordt met het rode driehoekje de maximum windsnelheid van vandaag aangegeven.

Kompas

In het kompas wordt de huidige en gemiddelde windrichting weergegeven in graden maar ook grafisch door middel van wijzers.

Windroos

In de windroos worden de windrun en (gemiddelde) windrichting getoond.

Windrun is de afstand die de lucht in een bepaalde periode aflegt in kilometers (vandaag: 0.00 km). Deze waarde wordt in de meteorologie gebruikt om de mate van verdamping te berekenen in een bepaald gebied. Het is ook te gebruiken om de hoogte van golven te bepalen op grote wateroppervlaktes. Tenslotte kan de waarde gebruikt worden om locaties te selecteren die gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van windturbines.

De windrun voor deze maand is 0.00 km en dit jaar 0.00 km

Verder wordt in een grafiek de gemiddelde windrichting van de afgelopen 10 minuten getoond.

Beaufort

De schaal van Beaufort geeft een indicatie van de windsterkte bepaald uit het gemiddelde van de windsnelheid over 10 minuten.
Schaal van Beaufort
Beaufort Snelheid m/sec Snelheid km/h Knopen: Benaming
0 0,0 - 0,2 0 - 1 0 - 1 Stilte
1 0,3 - 1,5 1 - 5 1 - 3 Flauw en stil / Zwakke wind
2 1,6 - 3,3 6 - 11 4 - 6 Flauwe koelte / Zwakke wind
3 3,4 - 5,4 12 - 19 7 - 10 Lichte koelte / Matige wind
4 5,5 - 7,9 20 - 28 11 - 16 Matige koelte / Matige wind
5 8,0 - 10,7 29 - 38 17 - 21 Frisse bries / Vrij krachtige wind
6 10,8 - 13,8 39 - 49 22 - 27 Stijve bries / Krachtige wind
7 13,9 - 17,1 50 - 61 28 - 33 Harde wind
8 17,2 - 20,7 62 - 74 34 - 40 Stormachtig
9 20,8 - 24,4 75 - 88 41 - 47 Storm
10 24,5 - 28,4 89 - 102 48 - 55 Zware Storm
11 28,5 - 32,6 103 - 117 56 - 63 Zeer Zware Storm
12 > 32,6 > 117 > 63 Orkaan


Beaufort

0