Beaufort

De schaal van Beaufort geeft een indicatie van de windsterkte bepaald uit het gemiddelde van de windsnelheid over 10 minuten.

Schaal van Beaufort
Beaufort Snelheid m/sec Snelheid km/h Knopen: Benaming
0 0,0 - 0,2 0 - 1 0 - 1 Stilte
1 0,3 - 1,5 1 - 5 1 - 3 Flauw en stil / Zwakke wind
2 1,6 - 3,3 6 - 11 4 - 6 Flauwe koelte / Zwakke wind
3 3,4 - 5,4 12 - 19 7 - 10 Lichte koelte / Matige wind
4 5,5 - 7,9 20 - 28 11 - 16 Matige koelte / Matige wind
5 8,0 - 10,7 29 - 38 17 - 21 Frisse bries / Vrij krachtige wind
6 10,8 - 13,8 39 - 49 22 - 27 Stijve bries / Krachtige wind
7 13,9 - 17,1 50 - 61 28 - 33 Harde wind
8 17,2 - 20,7 62 - 74 34 - 40 Stormachtig
9 20,8 - 24,4 75 - 88 41 - 47 Storm
10 24,5 - 28,4 89 - 102 48 - 55 Zware Storm
11 28,5 - 32,6 103 - 117 56 - 63 Zeer Zware Storm
12 > 32,6 > 117 > 63 Orkaan