KNMI kaarten

Hirlam 12uur

Hirlam 24uur

Hirlam 36uur

Hirlam 60uur

weerkaar animatie

De weerkaarten op deze pagina zijn gebaseerd op de uitkomsten van de atmosferische modellen HIRLAM (analyse) en ECMWF (prognoses). Fronten zijn voorzien van weersymbolen

positie van kern lagedrukgebied en centrum hogedrukgebied.

koufront, punten geven bewegingsrichting aan dichte symbolen: aan de grond open symbolen: in de hogere luchtlagen.

warmtefront, bolletjes geven bewegingsrichting aan dichte symbolen: aan de grond open symbolen: in de hogere luchtlagen.

occlusie, symbolen geven bewegingsrichting aan dichte symbolen: aan de grond open symbolen: in de hogere luchtlagen.

trog (koude lucht aanwezig in de bovenlucht, verschillende tekenwijzen).

Convergentielijn, plaats waar twee verschillende luchtstromen bij elkaar komen waardoor een stijgende luchtbeweging ontstaat.